Vores mission og vision

Det er DOF Sønderborgs mission:

 • At tilbyde ikke-formel, folkeoplysende undervisning på en række forskellige fagområder.
 • At fremme forståelsen for demokrati.
 • At medvirke til aktivt medborgerskab.
 • At styrke indsigten i og forståelsen for nationale og internationale forhold og derved gøre deltagerne bedre rustet, til at leve i en specialiseret og globaliseret verden.
 • At alle kan deltage uanset uddannelsesmæssig, social, økonomisk eller etnisk baggrund.

DOF Sønderborg har en vision:

 • Vi vil medvirke til at fremme den folkelige oplysning og bidrage til, at DOF Sønderborgs undervisning er et tilbud om livslang læring.
 • Vi vil være kendt overalt i Sønderborg kommune og gerne i et større område.
 • Vi vil øge antallet af undervisningstimer og antallet af deltagere år for år.
 • Vi vil indgå i netværk, fora og samarbejdsrelationer for at styrke DOF Sønderborgs position både lokalt og nationalt.
 • DOF Sønderborgs virksomhed forbindes med undervisning af høj kvalitet, engagement og samvær.
 • Vi vil tilbyde undervisning på små hold for deltagere med særlige behov, hvis det ikke er muligt at integrere dem på bestående hold.
 • Vi vil, gennem vore undervisere og ved aktiv deltagelse i udvikling af folkeoplysning sikrer borgere i Sønderborg Kommune muligheder for at udvide deres kundskaber inden for egne interesseområder.